Folosind Quick Citat formularul

Rapid and ușor! Pur and simplu completați în casetele furnizate, precum and Transcamion are grijă de restul!

Termeni și Condiții:

1.

 1. Transcamion acționează numai ca un agent pentru traversări cu feribotul pentru transportul de mărfuri comerciale și ca intermediar pentru tunel și poduri pasaje pentru transportul de marfuri comerciale. Toate tranzacțiile sunt efectuate numai in termenii și condițiile descrise mai jos.
 2. Transcamion nu furnizează servicii, nici in în cazuri individuale, care depășesc simpla intermediere.

2. Obligațiile contractuale generale

 1. Transcamion actioneaza intotdeauna în numele și în contul clientului și se obliga să exercite intermedierea cu profesionalitatea unui om de afaceri prudent, inclusiv persoanele alese de catre Transcamion pt indeplinirea obligatiilor fata de client sint alese cu mare antentie.
 2. Transcamion este autorizat și împuternicit să ia toate masurile considerate necesare pentru a efectua comenzile, în special sa încheie contracte cu terți, in conditii standard. Transcamion este scutită de la restricția legii § 181 BGB(Buerger Gesetz Buch).
 3. Transcamion va trata ca si confidentiale doar acele informatii pe care clientul le-a subliniat in mod explicit ca a fi confidentiale.
 4. Toate ofertele făcute de Transcamion, inclusiv tarifele și orarele de transport, sunt independente de Transcamion si se pot schimba oricind, cu excepția cazului în care contrariul este precizat în scris. În cazul rezervarii unui pasaj sint valabile conditiile de rezervare ale companiei de transport maritim sau tunel și poduri din momentul rezervarii.
 5. Numai clientul este responsabil pentru alocarea corectă și în timp util, asigurarea precum și declarația de marfă și respectarea tuturor termenilor și condițiilor aplicabile ale societății de transport maritim sau tunel și operatorul pod. In cazul declararii false sau a altor ilegalitati ale clientului acesta din urma va fi raspunzator in cazul unor pretentii de returnare a pagubelor catre terti iar Transcamion va fi eliberat de aceste pretentii de despagubire.
 6. Clientul este obligat sa transmita Transcamion toate actele necesare la timp. În cazul unei cereri de rezervare sau a unei comenzi de rezervare care se referă la mărfuri care fac obiectul încărcarii, depozitarii, recepției, care în timpul transferului și / sau transportului cer o manipulare speciala sau o autorizatie/ permis special (mărfuri deosebit de periculoase conform Codului IMDG sau a unei ordonante locale cu privire la mărfuri periculoase, animale vii, dimensiuni exceptionale, greutate exceptionala, etc.), clientul are obligatia sa ofereTranscamion aceste informatii in momentul cererii de oferta sau la momentul efectuarii comenzii. Pentru întârzieri și daune aparute ca urmare a omiterii sau a intarzierii indicarii corecte sau a prezentarii documentelor necesare, singurul responsabil in fata tertilor este clientul si Transcamion este exonerat de posibile cereri de daune din partea acestora.
 7. Riscul transmiterii incomplete, incorecte și / sau întârziate de informații între client și Transcamion, în special prin utilizarea de mijloace de comunicare poștale sau electronice il poarta partea contractantă - clientul, atata timp cat acesta nu poate dovedi că de transmiterea intarziata si gresita se face responsabil Transcamion.
 8. Transcamion nu este obligată să ofere pentru clientii sai garantii si asigurari terților, sau sa faca orice fel de plată pentru care Transcamion nu are nicio acoperire sau orice alte garanții si siguranta. Dacă Transcamion depune insa astfel de garanții, obligațiuni sau face plăți în cazuri individuale, clientul va plati - pe langa rambursarea tuturor cheltuielilor cu dobanzi si taxe bancare - o taxă de 2,5% din valoarea comenzii.

3. Răspunderea

 1. Transcamion este raspunzator fata de clientul său pentru orice dauna și pierdere, în cazul în care acestea sunt cauzate doar de neglijență gravă sau în mod intenționat. Același lucru este valabil pentru toți agenții contractati de Transcamion. Răspunderea pentru pierderi de profit sau alte daune indirecte sau pagube nesemnificative nu există.
 2. Transcamion nu este responsabil pentru executarea la timp și adecvată a transportului. Companiile, persoanele sau autoritate implicate în încărcare, depozitare, recepție, transfer și / sau transport, si în special companiile de transport maritim nu sunt agenți ai Transcamion. In cazul unor reclamatii Transcamion este insa, la solicitarea clientului, dispus să cedeze orice pretenție împotriva companiei de transport maritim, clientului.
 3. În caz de prejudiciu, răspunderea Transcamion este limitata la suma de 12 000 € - pe caz. Acest lucru nu se aplică în unui prejudiciu cauzator de moarte, de vatamare corporala sau de cauzator de boala sau dacă Transcamion a generat acest prejudiciu în mod intenționat.
 4. Orice acțiuni de răspundere civilă împotriva Transcamion sunt excluse în cazul în care acestea nu au fost depuse in termen de 6 luni de la apariția prejudiciului.
 5. Orice cerere de despăgubire poate fi compensată numai prin intermediul creanțelor Transcamion dacă cererea clientul este de necontestat sau legal constituită.
 6. Transcamion nu își asumă răspunderea pentru colectarea corectă a platii la livrare.
 7. Transcamion nu este raspunzator pentru pierderi din cursul valutar.

4. Remunerare / Plăți

 1. Transcamion primește pentru serviciile sale o remuneratie care face obiectul acordului intre parti, cu excepția cazului în care există un acord colectiv. Clientul va plati in intregime taxele tertilor, cheltuielile, tarifele, impozitele, taxele vamale și / sau alte costuri suportate de Transcamion în legătură cu activitatea de intermediere. Acest lucru este valabil pentru toate costurile suportate în legătură sau ca rezultat al platilor efectuate de Transcamion in numele sau pentru client.
 2. TRANSCAMION poate solicita plăți în avans.
 3. Toate creantele datorate Transcamion devin scadente odata cu emiterea facturii și vor fi plătite de către client la termenul de plata convenit. Decisiva pentru respectrarea termenului de plata este ziua incasarii. În cazul intazierilor la plata Transcamion are dreptul la facturarea si incasarea unei dobânzii de 1% pe lună.
 4. Creanțele în valută străină, sau facturile in valuta emise de Transcamion, vor fi platite la alegerea Transcamion in moneda respectiva sau – la alegerea Transcamion- la cursul valutar al Euro de la data emiterii facturii sau de la data scadentei facturii.
 5. Transcamion are dreptul, în orice moment de la data scadenta, sa deschida procedura de compensare bilaterla de tip ’’Netting’’.
 6. Transcamion isi asuma dreptul de sechestru si dreptul de gaj asupra tuturor bunurilor, documentelor și fondurilor clientului pentru toate creantele sale indiferent din ce motive si cand au luat nastere aceste creante.

5. Legea aplicabilă / Jurisdicție

 1. Orice activitate Transcamion, chiar dacă aceasta este totalitate sau parțial în străinătate efectuata, se supune normelor dreptului german.
 2. Competent in cazul oricaror litigii apărute între Transcamion și clientul sau este Tribunalul Munchen.

6. Dispoziții finale

 1. Orice modificare și/sau completare a acestor Termeni generali și / sau ale contractului, care include aceste condiții, este efectiva numai in forma scrisa. Acest lucru este valabil și pentru încetarea sau modificarea formei scrise in sine.
 2. In cazul in care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții și / sau a contractului respectiv, care include aceste condiții, este sau să devine nulă, aceasta va fi inlocuita cu o prevedere dorita de ambele parti care reglementeaza legal si complet conditiile dorite.