Folosind Quick Citat formularul

Rapid and ușor! Pur and simplu completați în casetele furnizate, precum and Transcamion are grijă de restul!

Proceduri Vamale pentru călătoriile din/către Regatul Unit (UK) și din/către Uniunea Europeană (EU)


În eventualitatea cazului în care Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord va părăsi Uniunea Europeană fără un acord cu caracter obligatoriu între Regatul Unit și UE în relație cu termenii ieșirii Regatului Unit, astfel încât relația Regatului Unit cu țările UE va fi în întregime de forma unei "țări terțe", termenii standard de afaceri vor fi modificați prin includerea următorilor termeni adiționali, iar aceste modificări vor deveni aplicabile imediat:

1. Vă veți asigura de respectarea tuturor reglementărilor sau cerințelor oricărei autorități vamale, portuare sau alte autorități guvernamentale și de completarea și transmiterea tuturor acestor documente, declarații, anunțuri sau formulare ori combinații ale declarațiilor anterioare (dacă această trimitere este în responsabilitatea dvs. primară sau a oricărei alte persoane), care poate fi solicitată în legătură cu bunurile/mărfurile, de către vamă, port sau altă autoritate publică.

2. Transcamion nu are nici o responsabilitate sau răspundere pentru completarea și depunerea declarațiilor către autoritățile competente.

3. Veți fi responsabil pentru asigurarea exactității, suficienței și caracterului complet al tuturor declarațiilor, iar Transcamion nu poate avea nici o răspundere în cazul unor date lipsă sau incorecte.

4. În cazul în care Autoritățile solicită notificarea prealabilă a sosirii mărfurilor în portul de sosire, vă veți asigura că această notificare prealabilă este furnizată, iar Transcamion nu poate fi răspunzător în cazul nerespectării unei astfel de cerințe.

5. Veți suporta și veți plăti toate taxele, impozitele, amenzile, cheltuielile, pierderile, datoriile, penalitățile și/sau daunele cauzate sau suferite ca urmare a neîndeplinirii de către dvs. a obligațiilor ce vă revin în legătură cu declarațiile din schemă, iar Transcamion nu va fi considerat responsabil în nici o formă și nu va fi emisă nici o pretenție față de acesta în cazul în care va fi facută orice eroare, atât în emiterea cât și în transmiterea oricăror documente cu date incorecte.